Bestyrelse


BØRNEHAVEN SKOMAGERBAKKEN

Bestyrelsen i Skomagerbakken består af fem forældre- og to medarbejderrepræsentanter. Vi holder bestyrelsesmøde 4 gange om året, hvor vi varetager alt fra børnehavens daglige drift og økonomi til nye pædagogiske tiltag. Møderne er vedkommende og giver dig mulighed for at præge børnenes hverdag i børnehaven.


I oktober afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsens sammensætning fastlægges. Vi er altid glade for nye forældrerepræsentanter.


Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte os på bestyrelsen@skomagerbakken.dk eller brug nedenstående kontaktformular.