Bestyrelse


BØRNEHAVEN SKOMAGERBAKKEN

Bestyrelsen i Skomagerbakken består af syv forældre- og to medarbejderrepræsentanter. Vi holder bestyrelsesmøde 4 gange om året, hvor vi varetager alt fra børnehavens daglige drift og økonomi til nye pædagogiske tiltag. Møderne er vedkommende og giver dig mulighed for at præge børnenes hverdag i børnehaven.


I oktober afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsens sammensætning fastlægges.
Vi er altid glade for nye forældrerepræsentanter.


Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.
Bestyrelsesformand: Mikkel Lausen, mail: mikkellausen@gmail.com.
Næstformand i bestyrelsen: Sara Torstensen, mail: sara_torstensen@yahoo.dk