Bestyrelsen

BestyrelsenBørnehaven er en selvejende institution. Det vil sige, at børnehaven drives af en forening, hvis medlemmer er de forældre, der har indskrevet børn i Børnehaven. Foreningens juridiske grundlag er et sæt vedtægter, der er godkendt af byrådet. Foreningens medlemmer vælger en gang årligt en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for børnehavens drift, personale og økonomi.

Bestyrelsen består af 5 forældre, lederen og en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen i Skomagerbakken består af syv forældre- og to medarbejderrepræsentanter. Vi holder bestyrelsesmøde 4 gange om året, hvor vi varetager alt fra børnehavens daglige drift og økonomi til nye pædagogiske tiltag. Møderne er vedkommende og giver dig mulighed for at præge børnenes hverdag i børnehaven.

I oktober afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsens sammensætning fastlægges.
Vi er altid glade for nye forældrerepræsentanter.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Bestyrelsesformand:
Nicolai Kofoed, (nikolai.kofoed@gmail.com)

Næstformand i bestyrelsen:
Sara Torstensen, (sara_torstensen@yahoo.dk)