Om Børnehaven Skomagerbakken

Velkommen til Børnehaven Skomagerbakken

Børnehaven Skomagerbakken er en lille selvejende institution, som siden 1896 har ligget i et landsbyhus ved siden af den gamle skomager i Farum. Vi er beliggende i den gamle landsbydel med skøn udsigt over Farum Sø. Vi er omgivet af fredet natur med sø, skov og marker samt velbevarede kulturhistoriske værdier, såsom Farumgård, Farum Kirke, Rytterskolen og ikke mindst landsbymiljøet.

Børnehaven er fyldt 125 år, og den er rig på traditioner og værdier, som tager udgangspunkt i anerkendelse og respekt for det enkelte barn. Børnehaven har et velfunderet årshjul med temauger, fejring af højtider, idrætsaktiviteter, mm. Vi har særlig fokus på naturen og årstidernes skifte, og vi tilbringer megen tid udenfor, enten i vores hyggelige have eller på tur ud af huset. Indenfor går tiden blandt andet med kreative sysler, spil og leg i vores forskellige zoner. Både ude og inde søger vi at skabe sjove, udviklende og socialt styrkende aktiviteter, bl.a. gennem “Fri for mobberi”, sanglege, samling med diverse emner og lignende.

Vores værdigrundlag bygger på det gode børneliv med anerkendelse og respekt for det enkelte barn og dets kompetencer. Vi ønsker et rummeligt fællesskab, hvor alle kan trives og udvikle sig. Vi arbejder ud fra et anerkendende grundprincip, hvor vi søger at understøtte barnets selvhjulpenhed, sociale kompetencer og personlig udvikling. Vi ser det som meget værdifuldt, at vi er nærværende voksne, der giver omsorg og tryghed for børnene og deres familier.

Vi er normeret til 21 børn, som er fordelt på tre aldersgrupper: mikro, mini og maxi. Vi er en lille personalegruppe normeret med:

1 pædagog/leder på 37 timer

2 pædagoger på 32 timer

1 pædagogmedhjælper på 24 timer