Værdier & Målsætning


BØRNEHAVEN SKOMAGERBAKKEN

skomagerbakken@skomagerbakken.dk

Skomagerbakkens værdier

 

De værdier, der ligger til grund for arbejdet i Børnehaven, tager udgangspunkt i anerkendelse og respekt for det enkelte barn og dets kompetencer.

 

Det er vigtigt for os at have et rummeligt fællesskab, hvor alle kan trives og udvikle sig.

 

Vi ser det som meget værdifuldt, at vi er nærværende voksne, der giver omsorg og tryghed for børnene og deres familier.

 

Med disse værdier som grundlag vil vi udfordre, støtte og styrke børnene til deres videre færd ud i livet.

 

Skomagerbakkens målsætning

 

Alle børn i børnehaven skal udvikle sig og lære ud fra deres egne forudsætninger. Børnehaven skal være et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor vi kan glædes, undres og have oplevelser sammen.


Mål for udvikling af personlige kompetencer:


at kunne sige til/fra og vide hvad man har lyst til / kende egne behov

at kunne bede om hjælp og udtrykke sine følelser

at kunne bruge sin fantasi

at kunne glæde og more sig

at kunne kommunikere

at kunne koncentrere sig og fordybe sig

at være vedholdende og have overblik

at kunne reflektere

 

Mål for udvikling af sociale kompetencer:


at kunne fungere i et fællesskab

at kunne lege

at kunne danne venskaber

at kunne begå sig i mange forskellige sammenhænge


Mål for udvikling af sproglige kompetencer:


At kunne bruge sproget som middel til kommunikation og kontakt

At kunne udtrykke sig på mange måder

At få skærpet nysgerrigheden for tegn, symboler, skriftsprog

At kunne bruge sproget til problemløsning

 


Mål for udvikling af kompetencer i krop og bevægelse:


Bevidsthed om egen krop og formåen

Bevidsthed om sundhed

Forståelse for hvordan kroppen virker

Udvikle grov og finmotoriske færdigheder

 

Mål for udvikling af kompetencer i natur og naturfænomener:


Forstå og respektere naturen og miljøet

Opleve glæden ved fysiske naturoplevelser

Prøve at opleve og udforske naturen

”Afprøve” naturlove og begreber

 

Mål for kompetencer i kulturelle udtryksformer og værdier:


Kendskab til og af prøvelse af forskellige kulturelle udtryksformer

Opleve andres kulturelle udtryk

Kende egne kulturelle værdier

Kendskab til fremmede kulturer