Værdier og målsætning

Skomagerbakkens værdier

Værdier og målsætningDe værdier, der ligger til grund for arbejdet i Børnehaven, tager udgangspunkt i anerkendelse og respekt for det enkelte barn og dets kompetencer.

Det er vigtigt for os at have et rummeligt fællesskab, hvor alle kan trives og udvikle sig.

Vi ser det som meget værdifuldt, at vi er nærværende voksne, der giver omsorg og tryghed for børnene og deres familier.

Med disse værdier som grundlag vil vi udfordre, støtte og styrke børnene til deres videre færd ud i livet.

 

Skomagerbakkens målsætning

Værdier og målsætningAlle børn i børnehaven skal udvikle sig og lære ud fra deres egne forudsætninger. Børnehaven skal være et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor vi kan glædes, undres og have oplevelser sammen.

Mål for udvikling af personlige kompetencer:

 • at kunne sige til/fra og vide hvad man har lyst til / kende egne behov
 • at kunne bede om hjælp og udtrykke sine følelser
 • at kunne bruge sin fantasi
 • at kunne glæde og more sig
 • at kunne kommunikere
 • at kunne koncentrere sig og fordybe sig
 • at være vedholdende og have overblik
 • at kunne reflektere

Mål for udvikling af sociale kompetencer:

 • at kunne fungere i et fællesskab
 • at kunne lege
 • at kunne danne venskaber
 • at kunne begå sig i mange forskellige sammenhænge

Mål for udvikling af sproglige kompetencer:

 • At kunne bruge sproget som middel til kommunikation og kontakt
 • At kunne udtrykke sig på mange måder
 • At få skærpet nysgerrigheden for tegn, symboler, skriftsprog
 • At kunne bruge sproget til problemløsning

Mål for udvikling af kompetencer i krop og bevægelse:

 • Bevidsthed om egen krop og formåen
 • Bevidsthed om sundhed
 • Forståelse for hvordan kroppen virker
 • Udvikle grov og finmotoriske færdigheder

Mål for udvikling af kompetencer i natur og naturfænomener:

 • Forstå og respektere naturen og miljøet
 • Opleve glæden ved fysiske naturoplevelser
 • Prøve at opleve og udforske naturen
 • ”Afprøve” naturlove og begreber

Mål for kompetencer i kulturelle udtryksformer og værdier:

 • Kendskab til og af prøvelse af forskellige kulturelle udtryksformer
 • Opleve andres kulturelle udtryk
 • Kende egne kulturelle værdier
 • Kendskab til fremmede kulturer